Wat moet er gebeuren?

Stop de foute toepassing van artikel 1F - Herstel van onze rechtsstaat

Schuldig geacht worden tenzij uw onschuld bewezen is. Schuldig bevonden worden op basis van alleen maar een vermoeden, een vermoeden dat vaak niet eens hard gemaakt is. Een dergelijke uitholling van de Nederlandse rechtsstaat moet niet alleen voorkomen maar ook ongedaan gemaakt worden. Om die paar honderd mensen, maar ook om u zelf en om hen die u dierbaar zijn. Teken daarom deze petitie en lees wat die verder inhoudt.

Het is duidelijk dat de politiek nu aan zet is. We hebben in Nederland gelukkig een speciaal comité voor de mensenrechten in ons land. Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) heeft op 27 augustus 2008 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, met daarin het standpunt van het NJCM inzake de toepassing van artikel 1F. Hierin staat precies beschreven wat er moet gebeuren. Deze petitie roept dan ook de Tweede Kamer op om het huidige 1F-beleid te wijzigen en volledig in te stemmen met de standpunten van het NJCM. Samenvattend, hieronder de belangrijkste punten:

  • Individuele beoordeling (in plaats van categoriale beoordeling)

  • Overleg met de UNHCR over het ambtsbericht van 2000

  • Strafrechtelijke vervolging van 1F-verdachten

  • Geen automatische ongewenstverklaring 1F-verdachten

Op korte termijn is er natuurlijk ook het een en ander nodig. 1F-ers die in moeilijkheden verkeren moeten goede rechtsbijstand hebben. Voorzover dat niet het geval is, moeten deskundige advocaten ingeschakeld worden. Er moet opgekomen worden tegen gedwongen uitzettingen. Tegen vreemdelingenbewaring (gevangenschap) moet beroep worden ingesteld.

Dit kost geld. Maar wij denken dat gebrek aan middelen bij het Ministerie van Justitie toch nooit een reden kan zijn om de fundamentele mensenrechten van honderden mensen te blijven schenden.

Het woord is nu aan de politiek. Hopelijk kunnen we deze website binnenkort opheffen.