Teken voor rechtvaardigheid in Nederland


Wie zijn wij?

Het Teken Voor Rechtvaardigheid In Nederland team bestaat uit een groep Nederlanders die op wil komen voor de mensenrechten van een groep kwetsbare vluchtelingen, die momenteel onrechtvaardig wordt behandeld. Het gaat bij ons niet om een stichting of vereniging, maar om een burgerinitiatief. De dagelijkse praktijk verloopt als in een werkgroep, zonder een formeel bestuur. We doen ook niet aan fondsenwerving en alle kosten worden gewoon door ons (als particulieren) betaald. Als u graag iets wil bijdragen, dan kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.

Het doel

Deze website wil (met behulp van goed gedocumenteerde bronnen) alle Nederlanders informeren over het huidige beleid van onze regering met betrekking tot het toepassen van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Op deze manier hopen wij op een breed draagvlak in onze samenleving voor onze doelstelling: rechtvaardigheid voor iedereen in Nederland (zonder een groep uit te sluiten). Dat is vandaag de dag, helaas, niet het geval en vraagt om verandering. Ook nadat onze petitie aan de Tweede Kamer zal zijn aangeboden, blijven we dit doen. Bijvoorbeeld door verslag te doen van actualiteiten en het verzamelen van relevante publicaties. Het  "Teken" in de naam van de website staat dan niet meer letterlijk voor het ondertekenen van onze petitie, maar wordt meer symbolisch een "Teken"  van rechtvaardigheid. Wij blijven natuurlijk hopen dat de politiek uiteindelijk tot inzicht komt, zodat deze website niet meer nodig is.

De Naam

Deze website is (op 1 november 2008) gestart onder een andere naam (ik schaam me voor Nederland). We hebben echter de eerste paar weken een aantal reacties gekregen van Nederlanders die het volledig eens zijn met de inhoud van de website en de petitie ook ondertekenen, maar zich niet voor Nederland schamen. Deze Nederlanders schamen zich voor onderdelen van het regeringsbeleid.

Dit gevoel wordt ook goed weergegeven door professor Groenendijk (hoogleraar rechtssociologie) in zijn boekje Een venijnig proces (een absolute aanrader voor iedereen die onze rechtsstaat een goed hart toedraagt):

"In het buitenland heb ik mij de afgelopen jaren vaak geschaamd
als ik over de ontwikkelingen in Nederland moest spreken."

Op 24 november 2008 is dan ook besloten om de oude naam niet meer te gebruiken en door te gaan onder de naam www.TekenVoorRechtvaardigheidInNederland.nl. De nieuwe naam onderstreept volledig onze doelstelling en roept op tot  bescherming van onze rechtsstaat (een kostbaar bezit). De inhoud van de website en de petitie zijn natuurlijk ongewijzigd gebleven.