Recente publicaties

Hieronder vindt u een lijst van recente publicaties (uitspraken van rechtbanken, krantenartikelen, boeken, persberichten, tijdschriftartikelen, brieven en dergelijke):

Datum Publicatie
30 mei 2013
Reactie Pieter Bogaers op kamervragen en antwoorden staatssecretaris Teeven, naar aanleiding van vraag Actiegroep2012
mei 2013
Kamervragen en antwoord staatssecretaris Teeven naar aanleiding van persbericht gemeente Hoogblokland: Rafiq Naibzay verlaat Nederland.
22 mei 2013
Artikel Volkskrant: Geen groepsasiel voor Afghaanse tolken. VVD kamerlid Han ten Broecke stelt terecht: 'Asiel is een individueel recht, dat een individueel oordeel vergt'. Hoe anders is de realiteit voor de Afghaanse 1F'ers in Nederland, die om een individueel oordeel vragen?
08 mei 2013
Lezing Burgemeester Els Boot, Jacobikerk Utrecht, Debat Rechtvaardigheid voor Afghaanse vluchtelingen.
08 mei 2013
Lezing Mw. Walangha Aumaj, Jacobikerk Utrecht, Debat Rechtvaardigheid voor Afghaanse vluchtelingen.
08 mei 2013
Lezing Dhr Dehzad, Jacobikerk Utrecht, Debat Rechtvaardigheid voor Afghaanse vluchtelingen.
08 mei 2013
Lezing Dhr. Eikelboom, Jacobikerk Utrecht, Debat Rechtvaardigheid voor Afghaanse vluchtelingen.
08 mei 2013
Lezing Pieter Bogaers, Jacobikerk Utrecht, De voortwoekering van het Ambtsbericht van Buitenlandse Zaken van 29 februari 2000 (“Veiligheidsdiensten in communistisch Afghanistan (1978-1992)”); ellendige en onrechtvaardige gevolgen, door advocaat Mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers
03 mei 2013
Interview Pieter Bogaers in Volzin (magazine voor zinvol leven): "Niet alleen bidden, maar doen" en "hoe je wel een humaan asielbeleid voert".
11 apr 2013
Uitnodiging (en raamposter) voor bijwonen van het Debat Rechtvaardigheid voor Afghaanse vluchtelingen in de Jacobikerk (Utrecht) op 8 mei (12:45 - 17:00 uur).
03 mar 2013
Brief van Actiegroep2012 aan Burgemeester Boot van de gemeente Giessenlanden.
21 feb 2013
Persbericht gemeente Hoogblokland: Rafiq Naibzay verlaat Nederland.
24 nov 2012
Teruggestuurd naar Servië en vermoord (Volkskrant). Asielzoeker Zivko Kosanovic zei: teruggaan naar Servië wordt mijn dood. En inderdaad. De IND heeft geen spijt. Nederland heeft Artikel 3 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens geschonden.
16 nov 2012
Oprichting fonds voor slachtoffers van artikel 1F-politiek in Nederland. Brief aan Vluchtelingenwerk Nederland.
7 nov 2012l Artikel in Migration Policy Practice (IOM, Vol-II, Number 5, Oct-Nov 2012) van Joke Reijven en Joris van Wijk: "Dealing with the consequences of article 1F of the Refugee Convention in the Netherlands: A crisis for migration policymakers and excluded asylum claimants".
31 okt 2012
Met uitdrukkelijke toestemming voor publicatie van de heer Naibzay (inclusief vermelding van zijn naam); Beschikking van het Gerechtshof Den Haag (K11/0301, 17 okt 2012) en brief aan Vluchtelingenwerk Nederland.
26 okt 2012
Brief minister Leers aan de Kamer over 1F-problematiek; maakt dankbaar gebruik van de politieke steun zojuist ontvangen van de RvS (zie hieronder, 2 okt 2012).
2 okt 2012
Uitspraak Raad van State (201100646/1/V1): nog altijd blindelings varend op het (sterk betwist) ambtsbericht uit 2000. De Raad van State kiest wederom partij voor de overheid, steunt de minister en voorkomt politiek gezichtsverlies.Van scheiding der machten is al jaren geen sprake meer.
jul 2012
Groen-Links spreekt zich uit over de 1F problematiek in haar verkiezingsprogramma (artikel J.6): "Beoordeling van asielverzoeken vindt plaats op individuele grondslag, derhalve niet collectief of bij associatie. Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag wordt alleen tegengeworpen bij een concreet vermoeden van individuele schuld."
2 jul 2012
Een grote groep burgemeesters heeft wederom een brief gestuurd aan minister Leers inzake de 1F-kwestie. Een afschrift van deze brief is gestuurd aan de fracties van de Tweede Kamer en bovendien brengen de burgemeesters de 1F-kwestie onder de aandacht van de formateur van het nieuwe kabinet. Na de formatie wordt aangestuurd op een gesprek met de dan verantwoordelijke minister.
29 mei 2012
Vervolg ons dan! Artikel in Vrij Nederland.Ybo Buruma, huidig raadsheer van de Hoge Raad, schreef al in 2008: ‘We kunnen er vanwege een (sterk betwist) ambtsbericht uit 2000 niet van uitgaan dat alle militairen en KhAD-medewerkers bloed aan hun handen hebben. Tussen die 170 of meer Afghanen zitten ook militaire kantinebeheerders die nooit veroordeeld kunnen worden.’ Buruma pleit ervoor de 1F-Afghanen ‘hier een plaats te geven’. Mocht er alsnog bewijs komen dat ze oorlogsmisdaden hebben begaan, dan kunnen ze altijd alsnog worden vervolgd.
20 apr 2012
Voorstel advocaat Bogaers aan ambassadeur van de Islamitische Republiek Afghanistan tot onderzoek in Afghanistan van Khad/Wad tot 1992.
18 apr 2012
NOS journaal (20:00 uur, minuut 15 - 18): Nederland heeft het verleden van Afghaanse asielzoekers niet goed onderzocht.
12 apr 2012
Uiteindelijk openbaar gemaakt: brief van de ambassadeur van de Islamitische Republiek Afghanistan aan de minister voor Immigratie en Asiel (van 21 december 2011) inclusief de reactie van minister Leers (van 29 maart 2012).
27 mar 2012 Geen toets oorlogsmisdaden Afghaanse vluchteling (zie ook: Nederlands Dagblad)
26 mar 2012
Burgemeester verbiedt politie uitzetten vluchteling (zie ook Persbericht)
15 mar 2012
Brief van de gemeenteraad van Giessenlanden aan minister Leers
2 feb 2012
Algemen Dagblad, Rivierenland: Naibzay ten einde raad.
1 feb 2012
NRC Handelsblad: Pakistan steunt Taliban in Afganistan.
1 feb 2012
NRC Handelsblad: Afghaan Momand mag van Minister Leers in Nederland blijven.
09 jan 2012
Brief aan Minister Leers: Beroep op Wet openbaarheid van bestuur, verzoek om afschrift van het schrijven van de ambassadeur van de Islamitische Republiek Afghanistan aan de minister voor Immigratie en Asiel, de heer Leers van 21 december 2011
8 nov 2011 Arrest van de Hoge Raad (deel-1 en deel-2) inzake de heer Faqirzada.
15 okt 2011

Ruud Lubbers (UAF) en minister Gerd Leers markeren het afstuderen van 200 vluchtelingen. De heer Lubbers haalde in zijn toespraak de nu 36 burgemeesters aan, die zich tot minister Leers hebben gewend met het verzoek tot een individuele beoordeling van de Afghanen met een 1F status.

6 okt 2011
Dankbrief aan 34 Nederlandse burgemeesters, namens ruim 150 Afghanen met 1F status in Nederland.
26 sep 2011
Persbericht Vereniging van Afghaanse Juristen in Europa.
25 sep 2011
NOS journaal (20:00 uur), Afghanen met 1F status voorlopig niet uitgezet. In 2000 is bepaald dat er geen recht op asiel is voor mannen die minimaal onderofficier waren in het leger, in de periode dat de Russen aan de macht waren. Deze mannen krijgen de zogenaamde 1F status en hebben nooit recht op asiel. De 26 gemeenten vinden echter dat iedereen recht heeft op een individuele beoordeling.
1 jul 2011
Ook de burgemeesters van de gemeenten Amsterdam, Amersfoort, Deventer, Eindhoven en Zwolle geven bij minister Leers (in een brief) aan bezorgd te zijn om Afghaanse vluchtelingen met de zogenaamde 1F-status
27 jun 2011
Elf burgemeesters van de gemeenten Apeldoorn, Beemster, Capelle a/d IJssel, Drechterland, Edam-Volendam, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen a/d IJssel, Maastricht, Ridderkerk en Rotterdam roepen via een brief minister Leers op om voorlopig de uitzetting van Afghaanse vluchtelingen met een 1F-status op te schorten.
21 jun 2011
Bericht van de gemeente Giessenlanden naar de woordvoerders Immigratie en Asiel in de Tweede Kamer. Aanvullend daarop zijn onder andere twee uitspraken (27-mei-2011 BQ6757 en 22-jan-2011 BP6271) waarin de bestuursrechter het ontbreken van een individuele toets onaanvaardbaar achtte.
01 jun 2011
Algemeend Dagblad, Aanbieding van petitie fam Naibzay aan Hero Brinkman, voorzitter van de vaste kamercommissie van immigratie en asiel, inclusief aanvullende informatie.
27 mei 2011l TV uitzending van Uitgesproken Vara. Els Boot, burgemeester gemeente Giessenlanden, komt op voor Afghaans gezin en het recht op Een Eerlijk Proces.
5 mei 2011
Handtekeningen in Hoogkarspel voor Afghaanse familie: uitzetting dreigt, ondanks arrest Europese Hof. Ook hier is er een petitie die ondertekend kan worden.
27 apr 2011
Brief aan de Koningin, dreigende uitzetting Naibzay. Ook de VVD Giessenlanden maakt zich hard voor deze zaak.Er kan een petitie ondertekend worden en burgemeester Els Boot heeft een blog geschreven over deze absurde situatie.
21 apr 2011
TV uitzending Hart van Nederland over bizarre uitzetting.
22 feb 2011
Uitspraak Rechtbank van Amsterdam: Zie 13.1 - 13.4: de minister kan (en mag) niet langer volstaan met een verwijzing naar het ambtsbericht van 29 februari 2000, maar dient individueel onderzoek te verrichten! Verwijzing naar Hof van Justitie van de Europese Unie.
24 jan 2011
Petitie Amnesty International: Nederland schendt mensenrechten, TV uitzending Uitgesproken Vara
15 nov 2010 Brief advocaat Bogaers naar aanleiding van uitspraak Europese Hof
9 nov 2010
Arrest en Conclusie van het Europese Hof (Grote Kamer) waarin duidelijk gesteld wordt dat uitsluiting van de vluchtelingenstatus niet alleen gebaseerd mag zijn op het lidmaatschap van een organisatie (zie dossier).
4 okt 2010
Brief UNHCR met antwoord op de vragen (13 juli 2010) van de rechtbank Amsterdam over de gebruikte bronnen, interviews en verrichtte inspanningen die hebben geleid tot de conclusies zoals beschreven in de UNHCR brief van nov 2009.
8 jun 2010
Rapportage minister Hirsch-Ballin aan de Kamer
31 mei 2010
Rapportage minister Hirsch-Ballin aan de Kamer
26 apr 2010
Verslag Algemeen Overleg van 24 maart 2010
5 mar 2010
Verslag Algemeen Overleg van 13 januari 2010
7 jan 2010
Brief minister Verhagen n.a.v. brief UNHCR (nov 2009)
17 nov 2009
Brief UNHCR over gericht onderzoek naar het roulatiesysteem
14 okt 2009
Brief advocaat Bogaers aan kamervoorzitter mw. Verbeet
7 okt 2009
Brief staatssecretaris Albayrak n.a.v. uitspraak Raad van State en brief BuZa.
2 okt 2009
Brief minister Verhagen naar aanleiding van notitie UNHCR (mei 2008)
24 sep 2009
Uitspraak Raad van State naar aanleiding van notitie UNHCR (mei 2008)
1 sep 2009
Hof stopt uitzettingen Afghanen, Trouw
15 mei 2009
Antwoord op kamervragen van de vaste kamercommissie van Justitie (n.a.v. onze petitie)
14 mar 2009
NOVA televisie: Afghaans parlement schrijft brandbrief aan Nederland, NOVA
14 mar 2009
Oproep Afghaans parlement; ambtsbericht is onjuist! in NL (Dari origineel; 9MB)
mar 2009
Ambtsbericht Buitenlandse Zaken Afghanistan Sep-2007 t/m Mar-2009
2 mar 2009
Rechtbank vindt ambtsbericht Afghanistan niet langer zaligmakend, Nieuwsbank
24 feb 2009
Seminar "Schuldig tot het tegendeel is bewezen?", Comite 1F-beleid, VU Amsterdam
23 feb 2009
Artikel 1F ongegrond verklaard, Uitspraak meervoudige kamer (LJN: BH3701)
23 feb 2009
Twijfel aan juistheid ambtsbericht, Nederlands Juridisch Dagblad
19 feb 2009
Stop foute toepassing 1F, Verspers
17 feb 2009
EU-hof verruimt kansen asielaanvraag, Nederlands Dagblad
17 feb 2009 Aanbieding petitie, Teken Voor Rechtvaardigheid In Nederland (zie ook Acties)
28 jan 2009
Gedwongen uitzettingen 1F asielzoekers door Nederland, Comité 1F-beleid
26 jan 2009
Wie kan een asielrelaas het beste beoordelen?, Trouw
24 jan 2009
Tussen onafhankelijkheid en hiërarchie, Prof Groenendijk en Prof Terlouw.
11 jan 2009
Beschuldigd van ernstige misdrijven zonder bewijs, Verspers
10 jan 2009
Het Afghanistanspel, mr. P.B.Ph.M. Bogaers
10 jan 2009
Generaal pardon, toch het land uit, Parool en Noord-Hollands Dagblad
9 jan 2009
Afghaanse Centrale Commissie Controle en Toezicht, brief NL (Dari origineel)
8 jan 2009
Justitie zet Afghaanse asielzoeker te snel uit, Trouw
8 jan 2009
Flater Justitie, uitzetting onterecht, zelfde dag terug uit Kabul, Omrop Fryslan
5 jan 2009
Persbericht Demonstratie voor Rechtvaardigheid, SVR
19 dec 2008
Nog steeds geen plaats in de herberg, Katholiek Nieuwsblad
11 dec 2008
1F: Noodzakelijk of Achterhaald?, mr. Kees Wouters
11 dec 2008
Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht 1F-special, verkrijgbaar via VluchtelingenWerk
10 dec 2008 Al 7 maanden vast zonder berechting, Leeuwarder Courant
10 dec 2008
Open brief aan de leden van de Tweede Kamer, TVRIN
5 nov 2008
Afghanistan is tegen gedwongen terugkeer, Brief Afghaanse Consul-Generaal
27 okt 2008
Oorlog en onschuld, Prof mr. Y. Buruma, Nederlands Juristen Blad