Nederland schendt nog steeds mensenrechten.

Deze website is het initiatief van een groep geboren en getogen Nederlanders, die opkomen voor een rechtvaardige behandeling van iedereen in Nederland, zonder een groep uit te sluiten. Het gaat hier om een grote groep vluchtelingen, die allen het artikel 1F (verdacht van oorlogsmisdaden) tegengeworpen hebben gekregen, uitsluitend op basis van een collectief kenmerk en vermoedens waarvan men vindt dat die niet bewezen hoeven te worden. Nederland staat hierin compleet alleen. De landen om ons heen (inclusief grote landen als Engeland en Frankrijk) hebben slechts enkele 1F verdachten. Nederland heeft er honderden, zie grafiek uit 2008: 0720, 0810 en 0834.

Niet berecht, toch gestraft. Guantánamo Bay aan de Maas.

In de meeste andere Europese landen wordt een 1F verdachte standaard overgedragen aan het Openbaar Ministerie en volgt er een strafproces. Op deze manier wordt de betrokkene fatsoenlijk berecht en krijgt een kans van die status af te komen door vrijspraak (indien onschuldig), of het uitzitten van een straf (indien schuldig). In Nederland is dat slechts vijf keer gebeurd (waarvan 3 verdachten zijn Politieke-Tekeningveroordeeld). In geen enkel geval is een 1F’er aan enig internationaal strafhof, of andere instantie overgedragen. Álle anderen blijven de rest van hun leven 'verdacht van'. Deze honderden mensen worden sinds 2006 standaard ongewenst verklaard, waardoor plotseling hun (al jarenlange) verblijf in Nederland strafbaar is geworden. Ze worden 's nachts van hun bed gelicht, onder het oog van hun vrouw en kinderen afgevoerd en maandenlang in vreemdelingendetentie gezet. Elke 6 maanden overplaatsing: van detentieboot Dordrecht naar Alphen aan de Rijn of Kamp Zeist... Hierna volgt òf een gedwongen uitzetting òf de rechtzoekende wordt als illegaal op straat gezet, om daarna weer opnieuw opgepakt te worden voor de volgende periode van detentie. En zonder dat er ooit een strafrechter naar heeft gekeken. Wanneer sluit Guantánamo Bay aan de Maas?

Word wakker, Nederland.

Bij het schenden van mensenrechten denken we vaak aan andere landen, maar het blijkt dat dit gewoon in Nederland gebeurt. Deze website laat zien hoe het zover heeft kunnen komen en wat eraan gedaan moet worden. Op 17 februari 2009, hebben we, namens ruim 5000 ondertekenaars, onze petitie aan de vaste Kamercommissie van Justitie van de Tweede Kamer aangeboden. De bladzijde met  recente publicaties laat zien dat het huidige beleid, en met name het gewraakte ambtsbericht van 29 februari 2000, steeds meer onder druk komen te staan. In 2010 heeft het Europese Hof een belangrijke uitspraak gedaan, waarin duidelijk gesteld wordt dat uitsluiting van de vluchtelingenstatus niet alleen gebaseerd mag zijn op het lidmaatschap van een organisatie, gevolgd door een uitspraak van de Rechtbank van Amsterdam in februari 2011: de minister kan (en mag) niet langer volstaan met een verwijzing naar het ambtsbericht van 29 februari 2000, maar dient individueel onderzoek te verrichten! Dat dit niet gebeurt, is een trieste zaak. Burgers starten dan ook hun eigen initiatieven, zoals te zien op TV en te lezen in de krant en op bijvoorbeeld www.eenerlijkproces.nl. Op 27 juni 2011 roepen elf burgemeesters (van de gemeenten Apeldoorn, Beemster, Capelle a/d IJssel, Drechterland, Edam-Volendam, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen a/d IJssel, Maastricht, Ridderkerk en Rotterdam) via een brief minister Leers op om voorlopig de uitzetting van Afghaanse vluchtelingen met een 1F-status op te schorten.

Bescherm onze rechtsstaat.

Hoe kun je nu zonder bewijs schuldig bevonden worden? Toch gebeurt het. Deze groep ondergaat een generaal vonnis. Een politiek proces. Dit valt niet uit te leggen. Wij willen onze kinderen en kleinkinderen kunnen vertellen dat iedereen in Nederland een eerlijk proces krijgt en dat je pas schuldig bent, als dat bewezen is. Naar humanitaire maatstaven zijn mensen geen misdadigers, tenzij het tegendeel bewezen is. Het Nederlandse beleid met betrekking tot het toepassen van artikel 1F raakt aan de kern van de democratische rechtsstaat: (1) de overheid kan burgers geen rechten ontnemen op grond van hun herkomst, geloof of ander collectief kenmerk en (2) permanente verwijdering van staatsburgers uit de samenleving kan alleen via een door de strafrechter opgelegde gevangenisstraf. Beide regels worden nu overtreden door de overheid.En als dit nu voor een paar honderd kan, waarom dan niet voor een paar duizend, of een paar honderdduizend, of straks voor u? Een dergelijke uitholling van de Nederlandse rechtsstaat moet voorkomen worden. Niet alleen om die paar honderd mensen, maar ook om u zelf en om hen die u dierbaar zijn.


We hebben gekozen voor een Vraag-Antwoord vorm, alsof U en ik hierover praten. Op deze manier is het allemaal iets gemakkelijker te volgen, want in juridische taal is het erg complex. Bij de bronvermelding vindt u natuurlijk de onderliggende documenten. Een voorproefje van de stijl:

Als onschuldige mensen vast zitten, waarom lezen we daar dan niets over in de krant?
Sommige bladen (zoals Trouw en NRC) besteden wel aandacht aan deze problematiek, maar veel (commerciele) pers vindt het botweg niet interessant genoeg (het gaat ook hier om “kijk”cijfers). En al zeker niet in een tijd waarin er veel ander nieuws is, zoals de kredietcrisis.OK, nu springen we naar de Wat is er aan de hand bladzijde met alle informatie.